Wie vaak afspraken maakt met leveranciers of klanten doet er verstandig aan de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Mondelinge afspraken zijn in beginsel ook bindend maar zijn lastig te bewijzen als er discussie ontstaat over de gemaakte afspraken of ingeval niet conform de overeenkomst wordt nagekomen. Een contract is daarom een nuttig document en biedt partijen ook houvast met betrekking tot de tussen hen vastgelegde afspraken en de verdere ‘spelregels’. Een standaard overeenkomst geeft duidelijkheid omtrent de essentiële onderwerpen van de overeenkomst (onderwerp, hoeveelheid en prijzen) maar ook over de wijze van betaling, mogelijkheid van ontbinding, garanties en vrijwaringen en welke recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is om te oordelen ingeval van een geschil tussen partijen.

Algemene voorwaarden bestaat uit bedingen die steeds door een partij worden opgenomen in overeenkomsten en die geen ‘kernbeding’ vormen. Algemene voorwaarden vormen een vangnet ingeval de overeenkomst niet duidelijk is of bepaalde zaken niet regelt. Om deze reden zijn algemene voorwaarden goed om te gebruiken. Als ondernemer kan het verstandig zijn om steeds de eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en deze aan de contractpartij te overhandigen (ter hand te stellen). Van toepassing verklaren en ter hand stellen zijn belangrijke aspecten van het kunnen inroepen van algemene voorwaarden.

Alle reden om goed na te denken over de inhoud van de overeenkomst en om ook goed bruikbare  algemene voorwaarden te laten opstellen.

 

Uw niche praktijk voor innovatie- en merkbescherming