De opkomst van kunstmatige intelligentie leek wel onstuitbaar te zijn. Bent ook u regelmatig bezig met OpenAI en ChatGPT? De ontwikkelingen gaan met een bijna angstaanjagend tempo en zijn ons dagelijks leven gaan beheersen. Dit roept om regels. Zoals vaker met nieuwe technologieën is het ook hier de EU wetgever die ons als eerste te hulp schiet en orde in de chaos schept. Eerder al bleek de EU in staat de Big-Tech bedrijven aan banden te kunnen leggen met de Digital Services Act (DSA).
Wat houdt in december 2023 uitgevaardigde AI-wet nu eigenlijk in?

De wettelijke regels zijn best stevig te noemen. Kunstmatige intelligentie wordt behoorlijk aan banden gelegd. Het gevaar om als een kuddedier zonder recht op zelfbeschikking en geregeerd door angst en repressie lijkt te zijn afgewend. Er is een verbod op de inzet van ongerichte gezichtsherkenningssystemen en sociale kredietscores. AI-tools die op werk of op school emoties manipuleren en de vrije wil ondermijnen zullen worden verboden. Ook komen er nieuwe toezichthoudende- en adviserende instanties die net als de andere EU-autoriteiten in staat moeten worden geacht om de toekomstige ontwikkelingen te kunnen beheersen. Wordt de wet overtreden dan kunnen boetes worden opgelegd ter hoogte van maar liefst 7% van de wereldwijde omzet. Dat boezemt zelfs giganten als Google, Meta en X vast en zeker angst in.

De AI-wet is natuurlijk niet volmaakt en ook is er in de aanloop veel kritiek geweest door EU leiders als Macron die (wellicht terecht) de Europese AI-innovaties niet te veel willen indammen. Er moet kunnen worden geconcurreerd met de huidige niet EU-aanbieders van AI. In ieder geval zijn de grondwettelijke waarborgen zoals privacy en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer goed verankerd.

Er zijn nog meer ontwikkelingen met met betrekking tot AI en Data-toepassingen. Hierover houd ik u op de hoogte.